Ahlak kavramı

09.05.2020    19:39:40
353 kişi okudu.
Ahlak kavramı. Ahlak kavramı ülkemizde din ve diyanet işleriyle bağdaştırılmıştır.Eğitim müfredatında hiçbir zaman tek başında ders olarak okutulmamış ve örgün eğitimde pek önemsenmemiştir.İnsanlar kendilerine ahlak dersi verilmesini de istemez ve buna şiddetle karşı çıkar. Aynı zamanda benliklerde oluşturulan "bireysellik, aşiretçilik,mezhepçilik,sağcılık veya solculuk,ırkçılık vs" gibi olgular, her insanın ahlak anlayışının aynı olmadığını göstermektedir. Şöyle ki; Ticaret ahlakını yasal olarak belirlemeye çalışsak, kime göre ahlak diyebilecek muazzam bir kalabalıkla karşılaşırız. Ahlak kavramı göreceli olarak kenarda köşede durduğu ve umursanmadığı sürece toplumlarda düzelme beklemek bence tam bir saçmalık olur. Kimilerine göre yeryüzünde herşey yolunda gitmektedir.Finansal sistemin ve savaşların perde arkasında sadece çıkar çatışmaları olduğunu düşünür.Finansal sistemin veya savaş hayranlarının "ahlaki" yapısı bu tür insanların hiçte ilgi alanında değildir.