Dünya Tarihini Şekillendiren Salgın Hastalıklar

09.05.2020    19:22:18
254 kişi okudu.
Dünya Tarihini Şekillendiren Salgın Hastalıklar. 1) Antoninus (Galen) salgını MS 165-180 Antoninus vebası günde 2 bin kişinin ölümüne neden olmuş bilinen ilk büyük veba salgınlarından biri. 2) Jüstinyen Vebası MS 541 Avrupa tarihini kökten değiştiren gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. 3) Kara Veba 134 -1353 yılları arasında meydana gelen Kara Veba salgınının 75 milyon ile 200 milyon arasında insanı öldürdüğü düşünülüyor. Avrupa nüfusunun bu yıllarda % 30 ila % 60 oranında azaldığı belirtiliyor. 4) Suçiçeği 15. yüzyılda avrupada her 3 insandan birinin ölüme sebep oldu.Amarikada bu oran daha yüksekti.Amarikada her iki insandan birini öldürdü. 5) Cocoliztli salgınları 16. Yüzyılda Meksika'da görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi 'cocoliztli salgınları' olarak anılıyor. 6) Kolera salgını 7 farklı tipiyle kolera salgını 1852 - 1860 yılları arasında çok fazla insanın ölümüne sebep olmuştır. Kolera bulaşan her 5 kişiden 1'inde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. Yedi kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün. 7) Tifüs salgını 1914 - 1918 yılları arasında Tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın birinci dünya savaşının beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 8) İspanyol Gribi (1918) Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 milyon ile 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından çok daha fazladır. 10) Asya Gribi salgını (1957) Çin'de başlayan Influenza-A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülüyor. Asya Gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanı öldürdü. 11) HIV (AIDS) virüsü 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan AIDS virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki, teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep oldu.