Bazı insanlar niçin mehdi kavramına doğrudan karşı çıkar

02.05.2020    05:09:09
157 kişi okudu.
Bazı insanlar niçin mehdi kavramına doğrudan karşı çıkar. Bunu tam olarak anlayabilmek için Hz. Musa ve Mısır firavunu arasında geçen diyalogları hikmet gözüyle okuyabilmemiz lazım. Veya Hz. Muhammede iddasından vazgeçmesi için teklif edilen liderlik,para, altın gibi dünyevi zenginliklerin sebebine bakmamız lazım. Musa’nin haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva’da seslenmisti: “Haydi, demisti, git Firavun’a, çünkü o çok azdi.” De ki: Ister misin arinasin? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasin. Musa Firavun’a o büyük mucizeyi gösterdi. Naziat Suresi 79:15-20 Muzzammil Suresi (Sure 73 – Örtülmüş Olan) Firavun’un yanıtını açıklar: Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık. Muzzammil Suresi 73:16 Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik. Dilersen İsrail oğullarına sor. Onlara gittiğinde, Firavun ona, “Musa, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum,” demişti. “Göklerin ve yerin Rabbi’nden başkasının bu delilleri indirmediğini iyi biliyorsun. Firavun, seni mahvolmuş biri olarak görüyorum!” İsra Suresi 17: 101-102 Elçilere karşı anlamsız dirayetin temelinde insanların enaniyeti, kibri,çıkarları ve hepsini birden harmanladığı çarpık inançlarının elden gitme korkusudur.Tüm mucizeler insanda önce şok etkisi yaratır, çünkü beyin insan vücudunda en bencil çalışan organdır.Beyin kendini savunmak için illaki tepki gösterir.