Milyarderlerin ortak özellikleri. Dünyaca tanınmış 10 milyarderin hayatına bakalım. Richard Branson: Liseden atıldı. Virgin Records'un kurucusu Richard Branson, eğitim hayatında o kadar başarısızdı ki 16 yaşında okuldan atıldı. Ingvar Kamprad: Lise mezunu. Günümüzde IKEA olarak bilinen şirket, Ingvar Kamprad tarafından 17 yaşındayken kuruldu. Henry Ford: Lise mezunu. 1873 yılında Edison'un aydınlatma firmasında başmühendis oldu.Ford otomobillerini üretti. Michael S. Dell: Üniversitede 1 yıl. Teksas Üniversitesi’nin birinci sınıfındayken, üniversite yurdundaki odasında gayri resmi olarak yedek parçalarla kişisel bilgisayar geliştirme işine girişti.1000 dolar sermayeli bir işyeri açtı ve bugünkü dell markasının kurucusudur. Bill Gates: Üniversitede 2 yıl. 1975 senesinde çocukluk arkadaşı Paul Allen’la birlikte Microsoft’u kurdu ve Harvard’dan ayrılarak tüm enerjisini bu şirkete adadı. Larry Ellison: Üniversitede 2 yıl Oracle'ın kurucularından Larry Ellison, yazılım üretiminde Microsoft'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alarak, iki kez üniversitede okumaya çalıştı. İkisinde de başarısız oldu.
12.05.2020    00:40:28

İncele
Montessori Eğitim Sistemi. Montessori eğitim sisteminin kurduğu ortam, çocukların doğumundan ortaokula dek eğitim alabilmesine olanak sağlıyor. Montessori, kendi kendine yetebilmeye, el yordamı ile öğrenmeye ve işbirliğine dayalı bir eğitim yöntemi. Montessori eğitiminin uygulandığı sınıflarda çocuklar, uygun ortamda, öğretmenin yaşlarına uygun aktivitelere yönlendirmesi ve sürece katılımı ile yaratıcı eğitim yollarını seçmeleri için teşvik edilir. Çocuklar bu sınıflarda gruplar halinde ya da bireysel olarak dünyayı keşfederek potansiyellerini geliştirirler. Yıllar boyunca, teknoloji alanda yeniliklere imza atan mucitlerin birçok benzer yanları olmuştur. Zeki, kalıpların dışında fikir üreten, yaratıcı ve açık fikirli olmaları bu özelliklerden sadece birkaçı. Fakat bu mucitlerin bilmediğiniz bir ortak noktası daha var; hepsi Montessori okullarında eğitim gördü. Montessori Eğitimi Almış Ünlü Mucitler ve Girişimciler Larry Page (CEO, Google) Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin Thomas Edison Jeff Bezos (CEO, Amazon) Will Wright (“Sims” oyununun yaratıcısı) İlk arabayı üreten mucit Henry Ford Jimmy Wales (Wikipedia’nın kurucusu)
10.05.2020    15:42:49

İncele
2014 ve 2015 tarihleri arasında 4 kez kanlı ay tutulması yaşandı. Birinci tutulma Yahudilerin "Hamursuz bayramına" yani 14 Nisan 2014 Pazartesi gününe geliyordu. İkincisi tutulma Sukkot bayramına,yani İsrailoğulları'nın Sina çölünde 40 yıllık sürgününü temsil eden, sekiz gün sürecek diğer adıyla Arş Bayramına geliyordu. 2015 yılında aynı olay tekrar etti, Üçüncüsü Hamursuz ve dördüncü yine Sukkot Bayramına denk geldi. Eski Ahit’in Yoel bölümünde (2:31), “RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.” deniyor. Hatırlayalım bu durum Kabalistler tarafından 2014-2015 yıllarında çok fazla yorumlandı.Ülkemizde mehdilik iddia eden şahıs hahamlar tarafından defalarca ziyaret edildi. İlahi kitapların tahrif edildiğini,değiştirildiğini savunanlar bir kez daha düşünsün.İlahi kitaplar değiştirildi mi yoksa yanlış mı yorumlandı.Kitaplara ve peygamberlere iman etmek tüm insanlara farzdır.Kur'an bir hayat biçimi haline gelmediği müddetçe onuda kendi çapımızda değiştirmiş oluyoruz.
09.05.2020    21:25:57

İncele
Ahlak kavramı. Ahlak kavramı ülkemizde din ve diyanet işleriyle bağdaştırılmıştır.Eğitim müfredatında hiçbir zaman tek başında ders olarak okutulmamış ve örgün eğitimde pek önemsenmemiştir.İnsanlar kendilerine ahlak dersi verilmesini de istemez ve buna şiddetle karşı çıkar. Aynı zamanda benliklerde oluşturulan "bireysellik, aşiretçilik,mezhepçilik,sağcılık veya solculuk,ırkçılık vs" gibi olgular, her insanın ahlak anlayışının aynı olmadığını göstermektedir. Şöyle ki; Ticaret ahlakını yasal olarak belirlemeye çalışsak, kime göre ahlak diyebilecek muazzam bir kalabalıkla karşılaşırız. Ahlak kavramı göreceli olarak kenarda köşede durduğu ve umursanmadığı sürece toplumlarda düzelme beklemek bence tam bir saçmalık olur. Kimilerine göre yeryüzünde herşey yolunda gitmektedir.Finansal sistemin ve savaşların perde arkasında sadece çıkar çatışmaları olduğunu düşünür.Finansal sistemin veya savaş hayranlarının "ahlaki" yapısı bu tür insanların hiçte ilgi alanında değildir.
09.05.2020    19:39:40

İncele
Dünya Tarihini Şekillendiren Salgın Hastalıklar. 1) Antoninus (Galen) salgını MS 165-180 Antoninus vebası günde 2 bin kişinin ölümüne neden olmuş bilinen ilk büyük veba salgınlarından biri. 2) Jüstinyen Vebası MS 541 Avrupa tarihini kökten değiştiren gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. 3) Kara Veba 134 -1353 yılları arasında meydana gelen Kara Veba salgınının 75 milyon ile 200 milyon arasında insanı öldürdüğü düşünülüyor. Avrupa nüfusunun bu yıllarda % 30 ila % 60 oranında azaldığı belirtiliyor. 4) Suçiçeği 15. yüzyılda avrupada her 3 insandan birinin ölüme sebep oldu.Amarikada bu oran daha yüksekti.Amarikada her iki insandan birini öldürdü. 5) Cocoliztli salgınları 16. Yüzyılda Meksika'da görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi 'cocoliztli salgınları' olarak anılıyor. 6) Kolera salgını 7 farklı tipiyle kolera salgını 1852 - 1860 yılları arasında çok fazla insanın ölümüne sebep olmuştır. Kolera bulaşan her 5 kişiden 1'inde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. Yedi kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün. 7) Tifüs salgını 1914 - 1918 yılları arasında Tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın birinci dünya savaşının beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 8) İspanyol Gribi (1918) Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 milyon ile 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından çok daha fazladır. 10) Asya Gribi salgını (1957) Çin'de başlayan Influenza-A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülüyor. Asya Gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanı öldürdü. 11) HIV (AIDS) virüsü 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan AIDS virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki, teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep oldu.
09.05.2020    19:22:18

İncele